ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

Poniżej załączono nowy plik: Rozstrzygnięcie przetargu.

***********

Poniżej załączono nowy plik: Przetarg - wykonawcy, którzy zgłosili ofertę w terminie.

***********
Przedszkole nr 1 ogłasza zamówienie - dostawę artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety.

Poniżej pliki:
- Ogłoszenie nr 627229-N-2017
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Tabele produktów
- Wzór umowy (gdy dostawca jest osobą prawną)
- Wzór umowy (gdy dostawca jest osobą fizyczną)
- Zał. 1
- Zał. 2
- Zał. 3
- Zał. 4
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:38
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
13 gru 2017, 02:19
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
14 gru 2017, 01:59
Ċ
SIWZ 1.pdf
(259k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:38
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
SIWZ 2.pdf
(1006k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:38
Ċ
SIWZ 3.pdf
(966k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:38
Ċ
SIWZ 4.pdf
(991k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:39
Ċ
SIWZ 5.pdf
(993k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:39
Ċ
SIWZ 6.pdf
(920k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:39
Ċ
SIWZ 7.pdf
(870k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:39
Ċ
SIWZ 8.pdf
(942k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:40
Ċ
SIWZ 9.pdf
(970k)
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:40
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:42
Ĉ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
5 gru 2017, 01:41
Comments