Zamówienia publiczne 2017

Przetarg żywieniowy na 2017 rok:
-----------------------------------------------

Wybór oferty żywienie P1 WAW 2017 w dniu 2016-12-29 >>>

-----------------------------------------------
Informacja z otwarcia ofert w dniu 2016-12-22
>>>
-----------------------------------------------
Ogłoszenie  nr 367147 - 2016 z dnia 2016-12-14
Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 w Warszawie - 2017 rok  >>>
-----------------------------------------------
SIWZ zał1 Formularz ofertowy żywienie P1WAW >>>
SIWZ zał2 oświadczenie o warunkach P1WAW >>>
SIWZ zał3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia P1WAW >>>
SIWZ zał4 oświadczenie grupa kapitałowa P1WAW >>>
SIWZ zał5 wzór umowy żywienie P1WAW >>>
SIWZ żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6a żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6b żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6c żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6d żywienie P1 WAW poprawiony >>>
zał nr 6e żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6f żywienie P1 WAW >>>
zał nr 6g żywienie P1 WAW >>> 
zał nr 6h żywienie P1 WAW  >>> 

Zapytanie i zmiana zał6d do SIWZ żywienie P1 WAW 2017 >>>

-------------------------------------------------------------------ċ
Komplet dokumentówdoc_P1 WAW 2017.zip
(457k)
przedszkole1 Webmaster,
16 gru 2016, 07:18
ċ
Komplet dokumentówpdf_P1 WAW 2017.zip
(2602k)
przedszkole1 Webmaster,
16 gru 2016, 07:19
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
16 gru 2016, 07:19
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
22 gru 2016, 09:12
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
29 gru 2016, 04:20
Comments