REKRUTACJA 2016/2017

Warszawa, 05 lutego 2016 roku

HARMONOGRAM rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli publikowane są na stronie
Serwisu Biura Edukacji m. st. Warszawy:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 05 lutego 2016 r.

Śródmiejskie Szkoły Podstawowe - zebrania z kandydatami/rodzicami:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 05 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje dla Rodziców dzieci 6-letnich:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ċ
przedszkole1 Webmaster,
05.02.2016, 10:14
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
05.02.2016, 10:08
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
05.02.2016, 10:10
Comments