REKRUTACJA 2017/2018

Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r.


UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH


Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28, 29, 30 czerwca 2017 r.


28.06.2017 r.        środa              godz. 16:00                Zebranie z rodzicami (bez dzieci)

29.06.2017 r.        czwartek        godz. 16:00-17:00       Zabawy w sali

30.06.2017 r.        piątek            godz. 16:00-17:00       Zabawy w ogrodzie przedszkolnym


_________________________________

Przedszkole nr 1 zaprasza na Dzień Otwarty w dniu 23.03.2017 r. (czwartek) w godzinach 09:30-11:00.

Proponujemy:
- zwiedzanie przedszkola
- rozmowy z dyrektorem lub nauczycielkami
- możliwość zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców

____________________________________________________________Informacje dotyczące rekrutacji dzieci  do warszawskich przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 publikowane są na bieżąco na stronie Serwisu Biura Edukacji m. st. Warszawy pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki


  • Harmonogram >>>
  • Zasady >>>
  • Kryteria ustawowe i samorządowe oraz dokumenty dołączane do wniosku >>>
  • Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 >>>
  • Miejsce zamieszkania kandydata >>>
  • Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata >>>
  • Informacja dla rodziców - numery telefonów (Dzielnice, BE) >>>
    Miejskie Centrum Kontaktu: 19 115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE LINKI:
Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy
(zakładka "Dla ucznia i rodzica"):     edukacja.warszawa.pl


SYSTEM rekrutacyjny__2017/2018
  (uruchomienie: 29.03.2017 r. godz. 13:00):  przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Uwaga:
system jest narzędziem pomocniczym - zawsze trzeba złożyć podpisany wniosek w wersji papierowej
             w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 marca 2017 r. - 28 marca 2017 r. godz. 16:00
                                                        - złożenie w wersji papierowej potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko
                                                           wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 marca 2017 r. godz. 13:00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 marca 2017 r. godz. 13:00   -   11 kwietnia 2017 r. godz. 16:00
                                                        - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
                                                          oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

15 maja 2017 r.  godz. 13:00   -   19 maja 2017 r. godz. 16:00
                                                           - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
                                                              do której dziecko zostało zakwalifikowane


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 maja 2017 r. godz. 13:00             - opublikowanie w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


23 maja 2017 r. godz. 13:00             - opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura odwoławcza:    od 23 maja 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:
20 czerwca 2017 r. godz. 16:00         - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 czerwca 2017 r.  godz. 16:00    -    26 czerwca 2017 r. godz. 16:00
                                                            - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
                                                              oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

30 czerwca 2017 r. godz. 13:00    -    05 lipca 2017 r. godz. 16:00
                                                               - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,
                                                                do której dziecko zostało zakwalifikowane

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 czerwca 2017 r. godz. 13:00             - opublikowanie w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


07 lipca 2017 r. godz. 13:00                   - opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura odwoławcza:    od 07 lipca 2017 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 sierpnia 2017 r - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Ċ
przedszkole1 Webmaster,
14 mar 2017, 09:47
Comments