REKRUTACJA 2016/2017

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 roku

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne 

organizowane dla dzieci nowoprzyjętych

13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 11:00 - zabawy muzyczne przy akompaniamencie p. Mariolki

14.06.2016 r. (wtorek) godz. 16:00-17:00 - spotkanie organizacyjne bez dzieci z dyrektorem przedszkola, nauczycielkami, specjalistami

15.06.2016 r. (środa) godz. 16:00-17:00 - "Poznajmy się"; prezentacja dzieci, pomieszczeń przedszkola, ogrodu

16.06.2016 r. (czwartek) godz. 16:00-17:00 - zabawy ruchowe "Rodzinna gimnastyka z mamą i tatą"

17.06.2016 r. (piątek) godz. 16:00-17:00 - zabawy plastyczne "Tęczowe kolory"

ZAPRASZAMY :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres systemu rekrutacyjnego - część dla rodziców:
(uruchomienie 01 marca 2016 r. godz. 16:00)

www.przedszkola.edukacja.warszawa.pl


System rekrutacyjny jest tylko narzędziem pomocniczym - zawsze należy złożyć WNIOSEK (oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria) - w wersji papierowej - w placówce pierwszego wyboru w terminie określonym w harmonogramie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warszawa, dnia 17 lutego 2016 roku

W okresie rekrutacji Przedszkole Nr 1 zaprasza chętnych rodziców do oglądu i rozmowy
od poniedziałku do czwartku
w godzinach:     10:00 - 11:30
                      15:00 - 17:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli publikowane są na stronie
Serwisu Biura Edukacji m. st. Warszawy:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. HARMONOGRAM rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVQWxZcFQ4dVZQYWc/view?usp=sharing

 2. KRYTERIA rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych_2016/2017
  DOKUMENTY potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, samorządowych_2016/2017
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVNFdqV0xjMTFGekU/view?usp=sharing

 3. ZASADY rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  prowadzonych przez m. st. Warszawę_2016/2017
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVaWg2aGlMdFhFZ0k/view?usp=sharing

 4. ORGANIZACJA oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVcFoteE92UFZsZWM/view?usp=sharing

 5. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata_2016/2017
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVeGFrOXc5REQzbXc/view?usp=sharing

 6. Infolinia dla rodziców (dzielnice, BE) - wykaz osób do kontaktu:
  https://drive.google.com/file/d/0B4UPf8G154IVZ09xQlMteXh6RGM/view?usp=sharing
       Miejskie Centrum Kontaktu (czynne przez całą dobę): 19 115
         http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/10255_infolinia-dla-rodzicow-rekrutacja-do-przedszkoli


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 05 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje dla Rodziców dzieci 6-letnich:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 lutego 2016 r. - 29 lutego 2016 r.      - złożenie w wersji papierowej potwierdzenia O KONTYNUOWANIU przez dziecko
                                                   wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (2016/2017)01 marca 2016 r. (godz. 16:00)              - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01 marca 2016 r. (godz. 16:00) - 17 marca 2016 r.     - złożenie w wersji papierowej, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
                                                                podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów


14 kwietnia 2016 r. (godz. 13:00) - 25 kwietnia 2016 r. (do godz. 15:00) 
                                                              
-
złożenie w wersji papierowej, w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
                                                                 potwierdzenia woli zapisu dziecka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 kwietnia 2016 r. (godz. 13:00)              - opublikowanie LIST DZIECI zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2016 r. (godz. 13:00)             - opublikowanie LIST DZIECI przyjętych i nieprzyjętych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 28 kwietnia 2016 r.                               - procedura odwoławcza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

10 maja 2016 r. (godz. 16:00)                         - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 maja 2016 r. (godz. 16:00) - 13 maja 2016 r.     - złożenie w wersji papierowej, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
                                                             podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów


25 maja 2016 r. (godz. 13:00) - 31 maja 2016 r.    - złożenie w wersji papierowej, w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
                                                             potwierdzenia woli zapisu dziecka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 maja 2016 r.     (godz. 13:00)                     - opublikowanie LIST DZIECI zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

02 czerwca 2016 r. (godz. 13:00)                     - opublikowanie LIST DZIECI przyjętych i nieprzyjętych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 02 czerwca 2016 r.                                  - procedura odwoławcza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 sierpnia 2016 r.                                       - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
08.02.2016, 14:52
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
08.02.2016, 14:52
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
08.02.2016, 14:52
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
08.02.2016, 14:52
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
08.02.2016, 14:52
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
02.03.2016, 11:41
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
01.03.2016, 21:34
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
01.03.2016, 21:34
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
18.04.2016, 00:31
Comments