RADA RODZICÓW 2018/2019

Poniżej załączono rozliczenie Rady Rodziców
za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

*********

Szanowni Rodzice,
Z przyjemnością informujemy, że podczas zorganizowanego w dniu 03.10.2018 r. kiermaszu pod hasłem "Wie to każdy przedszkolaczek, że zdrowy jest buraczek" zebrano kwotę 1 325,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć złotych).
Zgodnie z ustaleniami z Radą Pedagogiczną, część tej kwoty zostanie przeznaczona na zakup wyciskarki dla dzieci do działań kulinarnych, a pozostała część zebranego funduszu, zostanie przechowana na planowany zakup tablicy interaktywnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli 
w kiermaszu.


ċ
przedszkole1 Webmaster,
14 lut 2019, 01:35
Comments