O PRZEDSZKOLU‎ > ‎

ORGANIZACJA PRACY

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku                  w godzinach od 07:00 do 18:00.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest przez każdy dzień pobytu dziecka.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 miesięcy w roku, od 1 września do 30 czerwca. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur przez okres dwóch tygodni.

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci, podzielonych na cztery grupy wiekowe liczące po 25 dzieci w każdej.

W każdej grupie zmianowo pracują dwie nauczycielki           i jedna woźna oddziałowa.
Dzieci we wszystkich grupach funkcjonują zgodnie ze szczegółowymi rozkładami dnia, zawartymi w dziennikach zajęć.

Przedszkole nr 1  w czerwcu każdego roku realizuje tydzień adaptacyjny dla rodziców i dzieci nowoprzyjętych.

Nasze przedszkole występuje z szeroką ofertą współpracy dla rodziców. Organizuje wiele uroczystości i spotkań grupowych prowadzonych metodami aktywnymi, zajęcia otwarte z udziałem rodziców, teatr rodziców.

 

Podstrony (1): KADRA PEDAGOGICZNA
Ċ
przedszkole1 Webmaster,
10 paź 2018, 02:54
Comments