O PRZEDSZKOLU

        Przedszkole nr 1 mieści się w centrum Warszawy,               w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Grzybowskiej 12/14 A.

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty przy ul. Marszałkowskiej 87.


Przedszkole nr 1 jest przedszkolem publicznym              i prowadzi:

  • działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczą dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w oparciu             o program wychowania przedszkolnego            "Zbieram, poszukuję, badam" D. Dziamskiej,
    M. Buchnat,
  • rekrutację dzieci zgodną z obowiązującymi zasadami,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje pedagogiczne,
  • współpracuje ze specjalistami: logopedą                  i psychologiem kierowanym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy                  ul. Złotej 9 lok. 3,
  • współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Przedszkole mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym, specjalnie wybudowanym w roku 1969 dla potrzeb oświatowych, w bliskim sąsiedztwie parku i ogólnodostępnego placu zabaw.
Przedszkole sąsiaduje ze Żłobkiem, Szkołą Podstawową nr 220 i trzema innymi przedszkolami. Od wielu lat cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w różnych konkursach, festiwalach, akcjach charytatywnych. 

Na parterze przedszkola znajduje się: pokój dyrektora, pokój nauczycielski, hol informacyjny dla rodziców, szatnia dla dzieci, zmywalnia, dwie sale zajęć dla dzieci wraz z łazienkami.

Na piętrze - pokój kierownika gospodarczego, pokój specjalistów, kuchnia, zmywalnia, trzy sale dla dzieci wraz z łazienkami.

Wszystkie posiłki dla dzieci przygotowywane są          w przedszkolu na bazie produktów dostarczanych przez wybranych w przetargu dostawców. 

Podstrony (1): ORGANIZACJA PRACY
Comments