KONTAKT‎ > ‎

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Przedszkole nr 1, ul. Grzybowska 12/14 A,
00-132 Warszawa, tel./fax: 22 620 47 27,
e-mail: p1@edu.um.warszawa.pl


Dane są przetwarzane na podstawie i w zakresie wyznaczonym przez Prawo Oświatowe.
Mają Państwo prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania - w tym celu prosimy o kontakt
z dyrektorem Przedszkola nr 1.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem skrzynki e-mail:
p1.iod@edu.um.warszawa.pl
Comments