KĄCIK RODZICA 2018/2019

HARMONOGRAM WYDARZEŃ
ROK SZKOLNY 2018/2019


 Lp.Data Wydarzenie/impreza Uwagi 

1.

wtorki

Szachy
oddział III - godz. 13:00
oddział IV - godz. 12:00
 2. 11.09.2018Wyprawa do Centrum Nauki Kopernik oddział IV 
 3.14.09.2018 "Co słychać w muzykalnym miasteczku" - koncert z udziałem akordeonu godz. 11:00 
 4. 17.09.2018Szpital dla misiów, czyli warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej wszystkie oddziały 
 5.18.09.2018 "Żółta Ciżemka" - teatrzyk
o odkrywaniu talentów 
 Wszystkie oddziały
6. 19.09.2018 Wycieczka do Kurkowa Oddział III i IV 
 7.03.10.2018 Piknik jesienny "Wie to każdy Przedszkolaczek, że zdrowy jest buraczek"  Rodzice i Dzieci
 8.19.10.2018 "O drzewach i krzewach, co jedzą drzewa, czy drzewa mają nosy" - warsztaty ekologiczne  Wszystkie oddziały 
godz. 09:30
 9. 30.10.2018"Zuzia w krainie czarów" - teatrzyk Wszystkie oddziały
 10.09.11.2018 Przedszkolny Dzień Niepodległości połączony ze spotkaniem z żołnierzem ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wszystkie oddziały 
11. 23.11.2018 "Legenda o Smoku Wawelskim" godz. 11:00 
 12. 30.11.2018Andrzejki z udziałem rodziców  oddz. I 
godz. 15:30
13. 03.12.2018 "Zimowa bajka" - teatrzyk połączony z pisaniem listu do Św. Mikołaja godz. 11:00
Wszystkie oddziały 
14. 04.12.2018 Wycieczka do Muzeum Drukarstwa  godz. 10:00
oddz. IV
15. 06.12.2018 Mikołajki w grupach  
 
16.

07.12.2018 

 Warsztaty -
Mistrzowie kodowania
 oddział I 9:45-10:30
oddział II 09:00-09:45
oddział III 10:30-11:15
oddział IV 11:15-12:00
17. 14.12.2018 Spotkanie
z Mikołajem 
godz. 9:30-11:00
Wszystkie oddziały 
 
18.
 
17.12.2018
Wycieczka Miejski Dom Kultury - "Przyprawy świata" 
oddz. IV 
 
19.
 
18.12.2018
        Spotkanie wigilijne     
z Rodzicami połączone     
z koncertem
godz. 16:00
Rodzice i Dzieci 

 20.

21.01.2019 
Wycieczka do Domu Kultury - "Wynalazki świata arabskiego" 
 oddział IV
21.23.01.2019Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączony
z Festiwalem Piosenki Rodzinnej
godz. 15:30
wszystkie oddziały
 22.25.01.2019 Teatrzyk - "Cesarski słowik" godz. 11:00
wszystkie oddziały 
 
23.

12.02.2019 
Wyjście do Muzeum Etnograficznego - "Karnawały świata" 
godz. 11:00
oddz. IV 
 24. 13.02.2019Koncert "Muzyka zegarów - fagot" godz. 10:45 wszystkie oddziały 
25. 14.02.2019 Bal Walentynkowy  wszystkie oddziały
 26.20.02.2019 Teatrzyk
 "Zuzia w krainie czarów" 
wszystkie oddziały 
27. 22.02.2019 Wesoły Uniwersytet "Kosmos" - warsztaty  Wszystkie oddziały
28.  25.02.2019Wyjście do Miejskiego Domu Kultury - "Smoki chińskie" godz. 11:00
oddz. IV 
 29. 28.02.2019Bal
Karnawałowy 
godz. 10:00; wszystkie oddziały 
 30. 08.03.2019Festiwal "Tańczące Brzdące"  godz. 10:00 oddz. IV 
31. 12.03.2019 Figle-migle, czyli zabawy
z rodzicami 
 godz. 16:30 dzieci+rodzice
z oddz. IV
 32. 13.03.2019Koncert "Przygody pchły Szachrajki" (wiolonczela) godz. 09:30 wszystkie oddz.
 33. 19.03.2019 Hospitacja studentek UW 08:00-09:45
34.  19.03.2019Warsztaty w Galerii Zachęta "Lalki, teatr, film
i polityka"
godz. 10:00
oddz. IV 
35. 20.03.2019  Wiosenny Festiwal Naukigodz. 10:00 wszystkie oddz. 

36. 

22.03.2019
"Figielek i dobre maniery" - teatrzyk  o zasadach savoir-vivre  godz. 09:15 wszystkie oddz.
 37.29.03.2019Mobilne
planetarium 
od 9:00
 wszystkie oddz.
 38. 01-05.04.2019realizacja programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury" oddz. II 
39. 02.04.2019 Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oddz. IV 
 40. 2, 4, 5.04Hospitacje studentek
z UW 
 
 41. 04.04.2019Wycieczka do Muzeum Etnograficznego "Wielkanoc"  godz. 11:00
oddział IV
 42. 10.04.2019Koncert "Wielkanocne zwyczaje" klarnet  godz. 11:00
wszystkie oddz.
 43. 12.04.2019"Profesorek Wodorek
w Kosmosie" - teatrzyk
o bezpieczeństwie
i zdrowym odżywianiu 
godz. 11:00
wszystkie oddz.  
44.  16.04.2019Szpital Pluszowego Misia godz. 10:00
wszystkie oddz. 


 45.
 

17.04.2019


Warsztaty "Przedszkolaki  bez barier"     
(ul. Elektoralna 12)

09:30-10:00 oddz. I
10:10-10:40 oddz. II 
10:50-11:20 oddz. III
11:30-12:00 oddz. IV
46. 24.04.2019  Festiwal "Lalka i ja"godz. 09:30 oddz. IV 
47.  24.04.2019Rozpoczęcie projektu "Panda" dbamy o ginące gatunki oddz. II 
 48. 07.05.2019Warsztaty rowerowe oddz. I - 09:45
oddz. II - 11:15
oddz. III - 12:00
oddz. IV - 10:00 
 49. 10.05.2019Zajęcia sportowe
z trenerami z klubu POLONIA
godz. 10:00
oddział II, III, IV 


50. 
 

13.05.2019


Zajęcia otwarte
 z j. ang. 
 oddz. I - 14:30-15:00
oddz. II - 14:00-14:30
oddz. III - 13:00-13:30
oddz. IV - 13:30-14:00
 51. 16.05.2019Festiwal Piosenki Angielskiej  oddz. III
52. 17.05.2019"Koziołek Matołek" - teatrzyk językowa łamigłówka godz. 11:00 
53. 21.05.2019 Festiwal "Lalka i ja" oddz. IV
godz. 09:00 
 54.22.05.2019 Muzyka S. Moniuszki "Skrzypce"  godz. 09:30 wszystkie oddz.
 55. 28.05.2019Szpital Pluszowego Misia godz. 10:00 
56.  29.05.2019Zajęcia sportowe
z trenerami z klubu  POLONIA 
godz. 10:00
oddz. II, III, IV
 
 57.29.05.2019 Zakończenie roku szkolnego połączone
z Dniem Rodziny 
 oddz. II -
godz. 16:00
 (sala gimnastyczna)
 58.30.05.2019 Zakończenie roku szkolnego połączone 
z Dniem Rodziny
 oddz. I - 
godz. 15:30
 (sala gimnastyczna) 
59. 30.05.2019 Zakończenie roku szkolnego połączone 
z Dniem Rodziny 
 oddz. III - 
godz. 16:00
 (sala gimnastyczna) 
60.  31.05.2019Zakończenie roku szkolnego połączone 
z Dniem Rodziny 
 oddz. IV - 
godz. 16:00
 (sala gimnastyczna) 

61.

03.06.2019 
"Nasz nowy kolega Mambo" - teatrzyk o tolerancji
i otwartości na innych 
 
godz. 11:00
 62. 12.06.2019Jubileusz 50-lecia Przedszkola od godz. 15:00
do 18:00
 63.18.06.2019 Wycieczka autokarowa  wszystkie oddziały
 64.06.2019  III Rodzinna Olimpiada SportowaRodzice i Dzieci*********

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Administratorem danych Waszych i Waszych Dzieci jest    Przedszkole nr 1, ul. Grzybowska 12/14 A, 00-132 Warszawa, tel./fax.: 22 620 47 27,    e-mail: p1@edu.um.warszawa.pl

Dane są przetwarzane na podstawie i w zakresie wyznaczonym przez Prawo Oświatowe.
Macie Państwo prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu - w tym celu prosimy
o kontakt z dyrektorem.
Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Comments