DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2016/2017
(lipiec - sierpień 2017 r.)

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w warszawskich przedszkolach są publikowane na bieżąco na stronie Serwisu Biura Edukacji pod adresem:

 • Przedszkole Nr 1 będzie pełniło dyżur wakacyjny w terminie: 17 lipca - 28 lipca 2017 roku (TURNUS II)

Turnus II (17 lipca - 28 lipca) - trzylatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 • DODATKOWE INFORMACJE O ZAPISACH NA DYŻURY: Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżury wakacyjne w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w terminie 21 dni od dnia udostępnienia list dzieci zakwalifikowanych.

  Opłatę w wysokości 70,00 zł (10 dni dyżuru x 7,00 zł/1 dzień) należy wpłacić na rachunek bankowy Przedszkola Nr 1 tj.:

  Przedszkole Nr 1 - żywienie
  City Bank Handlowy
  29 1030 1508 0000 0005 5051 0049

  W treści przelewu należy wpisać "opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu Nr 1 - imię i nazwisko dziecka".

  Zwolnienie z opłaty za żywienie możliwe jest na podstawie aktualnej decyzji OPS.

  W ostatnim dniu pobytu dziecka na dyżurze w Przedszkolu Nr 1, każdy Rodzic otrzyma od kierownika gospodarczego pisemną informację o wysokości opłaty pobytowej wraz z numerem konta, opłatę należy uregulować najpóźniej do 15.08.2017 r.

  O zwolnieniu z opłaty pobytowej decyduje dyrektor macierzystej placówki. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej decyzji w dyżurującym przedszkolu.

  W pierwszym dniu dyżuru Rodzice w formie pisemnej wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (dotyczy Rodziców dzieci nowoprzyjętych).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne - część dla rodziców:
(uruchomienie: 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00)

przedszkola-dyzury.edukacja.warszawa.pl

*Uwaga: zawsze należy złożyć podpisany wniosek w wersji papierowej w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
lub placówce, do której aktualnie uczęszcza  dziecko.

*Uwaga: z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m. st. Warszawę.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec - sierpień 2017 >>>
 • Zasady >>>
 • Wykaz dyżurujących placówek >>>


 • Potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE INFORMACJE
dotyczące dyżurów wakacyjnych
lipiec - sierpień 2017

 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżury wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,
  jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru

  w terminie 25 maja 2017 r. - 16 czerwca 2017 r.:

  na indywidualne rachunki bankowe dyżurujących placówek

  w wysokościach określonych indywidualnie przez dyżurujące placówki
  (liczba dni dyżuru x stawka żywieniowa) • Zwolnienie z opłaty za żywienie możliwe jest na podstawie aktualnej decyzji z CPS.

 • O zwolnieniu z opłaty pobytowej decyduje dyrektor macierzystej placówki.
  Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej decyzji w dyżurującej placówce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments